Over Dreal Consultancy

Dreal Consultancy is actief in bedrijfsadvisering en interim management. In 2013 opgericht door Jasper van Baarle.

Ik heb ruim 30 jaar ervaring in advisering en zakelijke dienstverlening. Op basis van die ervaring en diverse opleidingen lever ik toegevoegde waarde. Continue verbeteren is de rode draad in mijn handelen, omdat ik geloof dat je vandaag beter kunt presteren dan gisteren. In vrijwel al mijn opdrachten was sprake van uitdagingen op het gebied van kwaliteitsverbetering, verandermanagement en commercieel management. Hierbij heb ik opdrachtgevers de gewenste doelen helpen realiseren.

Voorbeelden van opdrachten:

 • Commercie en efficiency verbeteren en risico's beheersbaar houden 
 • Voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van reorganisaties en fusies
 • Sturen op de uitvoering van bedrijfsplannen (oa omzet groei realiseren)
 • Implementatie van processen en bedieningsformules
 • Verbeteren van de kwaliteit binnen organisaties
 • Uitvoering geven aan de HR Cyclus (Personeelsmanagement)
 • Vergroten van marktaandeel door het uitvoeren en begeleiden van acquisitie trajecten

In deze opdrachten en eerdere functies heb ik honderden bedrijven in diverse branches bezocht en geanalyseerd. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan in relatie-, personeels- en organisatiemanagement. Doordat ik in vele "keukens" van bedrijven heb gekeken (her)ken ik de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van diverse branches.

Door mijn omgeving word ik getypeerd als een professional die "hard op de zaak en zacht op de mens is".

Ik heb Bedrijfskunde gestudeerd aan de Hogere Agrarische School, heb diverse WFT certificeringen en ben LEAN Black Belt. Voor mijn ontwikkeling van vaardigheden en competenties heb ik diverse trainingen gevolgd onder andere op het gebied van leiderschap en management.

Persoonlijk ben ik sterk op resultaat gericht: mijn inspanningen moeten toegevoegde waarde hebben. Voordat ik aan een opdracht begin wil ik duidelijk hebben wat het verwachte resultaat is.


Specialismen

Risico
Management

Risico's detecteren, risico's elimineren en voorkomen en restrisico's beheren.

Krediet
Management

Op verantwoorde wijze krediet verstrekken en beheren.

Commercieel
Management

Opstellen van een bedrijfsplan, sturen op en rapporteren over de uitvoering.

Personeels
Management

Menselijk kapitaal in laten stromen, begeleiden, coachen, ontwikkelen en door en uit laten stromen.

Project
Management

op gestructureerde wijze een project uitvoeren en leiding geven aan de deelnemers in het project.

Dreal geeft richting bij

 • Brunel
 • Achmea
 • Rabobank
 • Career Control
 • ABN AMRO
 • FBD
 • Brainnet
 • Hoffelijk Financieel