Risico management

Risico nemen is een onderdeel van ondernemen. Risico's in beeld brengen en deze beheersbaar maken en beheersbaar houden hoort hierbij. Dit alles om de continu├»teit van uw onderneming de waarborgen en uw vermogen te beschermen. Ik kan u op onafhankelijke wijze ondersteunenin het analyseren van de risico's die u en uw onderneming lopen. Ik doe dit door middel van een "risicoscan". 

Als Nadat de risico's in beeld zijn gebracht, is het zaak om te onderzoeken welke beheersmaatregelen u kunt nemen om risico's te voorkomen of te beperken. Bijvoorbeeld door uw leveringsvoorwaarden en veiligheidsprotocollen aan te passen of door aanvullende beveiligingsmaatregelen te treffen.

Wat overblijft zijn voor u acceptabele en onacceptabele risico's. De acceptabele risico's zijn wat betreft kans en impact voor u financieel te dragen. Voor de onacceptabele risico's zorgen we voor aanvullende maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn verzekeringsoplossingen of derivaten die bijvoorbeeld rente- en valutarisico's beperken of voorkomen. 

In dit traject is mijn rol u te begeleiden, eventueel inclusief contacten met tussenpersonen, banken of verzekeraars.


 

Afbeeldingsresultaat voor proces risicomanagement

Dreal geeft richting bij

  • Brunel
  • Achmea
  • Rabobank
  • Career Control
  • ABN AMRO
  • FBD
  • Brainnet
  • Hoffelijk Financieel